Kvalificerade konsulttjänster till gruvindustrin
sven

PRiMAB – Kvalificerade konsulttjänster till gruvindustrin

p1

Projektledning

s1

Arbetsplatsledning

Fältmätning

Miljötjänster

PRiMAB (ProjektResurs i Malmfälten AB)

erbjuder kvalificerade konsulttjänster inom projektledning, arbetsplatsledning och miljö till gruvindustrin, främst i Skandinavien. Vi eftersträvar optimerade, arbetsmiljösäkra och klimatsmarta lösningar som stärker kundens affär både i det korta och i det långa perspektivet.