Kvalificerade konsulttjänster till gruvindustrin
sven

Affärsidé och Mål

Affärsidé

PRiMAB (ProjektResurs i Malmfälten AB) erbjuder kvalificerade konsulttjänster inom projektledning, arbetsplatsledning och miljö till gruvindustrin, främst i Skandinavien. Vi eftersträvar optimerade, arbetsmiljösäkra och klimatsmarta lösningar som stärker kundens affär både i det korta och i det långa perspektivet.

Klimatsmarta lösningar

Vi hjälper vår beställare i sin strävan att hitta energieffektiva och klimatsmarta lösningar, både under byggtiden och under anläggningens drifttid. Läs mer ››

Det handlar om funktion, tid och kostnad

triangel_nyMålet är att optimera projektens funktionskrav, tidplaner och kostnader och därigenom uppfylla och gärna överträffa kundens förväntningar på slutresultatet. Detta uppnår vi genom vår goda kännedom om gruvindustrin och våra kunders värdekedjor. Vi har bred erfarenhet genom medverkan i ett flertal av gruvindustrins kapacitetsutbyggnader det senaste decenniet, bland annat i förädlingsverk och gruvor hos Boliden Mineral AB och LKAB.