Kvalificerade konsulttjänster till gruvindustrin
sven

Aitikveteran förstärker PRiMAB

Birger AhlströmBirger Ahlström har en livslång erfarenhet från gruvindustrin. Han har varit med från de första åren i Aitikgruvan i slutet av 60-talet fram till uppstart  och intrimning av Aitik 36-projektet. Han började sin bana som elektriker men har under sin karriär provat på en rad olika ledande befattningar i gruvor i Sverige, Spanien och Turkiet. Birger har även varit platschef för ett dykeriföretag och har där samlat på sig erfarenhet av dykeri- och muddringsprojekt.

Sedan i våras är Birger formellt pensionär och envåldshärskare i det oberoende furstendömet Aimojokk. När livet som friherre emellanåt känns händelsefattigt rycker han in och styr upp olika projekt inom gruv- och muddringsbranscherna.
Vi på PRiMAB känner oss stolta över att kunna lägga en sådan erfarenhetsbank till vår samlade kompetens.