Kvalificerade konsulttjänster till gruvindustrin
sven

Spännande examensarbete inom hydrografik hos PRiMAB

Z-Boat_collageUnder vårterminen 2014 kommer Sebastian Karlin att utföra sitt examensarbete hos PRiMAB. Sebastian har tidigare arbetat hos PRiMAB under Aitik 36-projektet men har under snart fem års tid studerat Naturresursteknik på Luleå tekniska universitet.

Inom ramen för examensarbetet kommer sedimentationsdammar, vattenfyllda gruvor, sjöar och strömmande flöden att ekolodas. Resultaten ska sedan jämföras med enklare djupmätningsmetoder. Syftet är att lära sig signalkarakteristik och att få fram kalibreringskurvor för olika bottentyper som förekommer inom gruvindustrin.

I andra fasen, marknadslanseringen, kommer mätinstrumenten att monteras in i en radiostyrd båt för att snabbt och kostnadseffektivt kunna kartlägga bottnar. Resultaten kommer att presenteras i 3D färggrafik. ”Det är ett tekniskt intressant projekt som har direkt koppling till min utbildning som miljöingenjör” säger Sebastian.