Kvalificerade konsulttjänster till gruvindustrin
sven

Mitta AB förvärvar PRiMAB

Mätteknikföretaget Mitta förvärvar PRiMAB, avtalet undertecknades 1 Februari. Mitta grundades i Uleåborg 1989 och är ett av de större mätteknikföretagen i Norden med närmare 500 anställda fördelade på mer än 30 orter i Sverige och Finland. Mitta har som strategi att växa både organiskt och via förvärv inom de teknikområden man är verksam:

  • Mätteknik – allt från traditionell byggmätning och sjömätning till laserscanning och specialiserade drönartjänster.
  • Geoteknik – Mitta har tillgång till ett 40-tal borriggar och erfarna operatörer som kan utföra ett brett spektrum av uppdrag.
  • Laboratorier – Mitta har geotekniska laboratorier i Stockholm, Göteborg och Luleå som har ett nära samarbete med våra experter på geoteknik. Mitta har även mobila fältlaboratorier som arbetar hos kunder vid längre projekt.
  • Miljöteknik – till exempel övervakning av miljöparametrar med autonoma mätstationer och specialistkunskaper inom förorenad mark och vattenvård. Mätstationerna övervakar flöden, vattenkvalitet och dammsäkerhet på många platser i Norden, Baltikum och Ryssland.

På bilden ses PRiMAB´s VD Bengt Flyckt och Helmet Capitals förvärvsstrateg Timo Hyvänen befästa affären med ett handslag. Bengt kommer att arbeta vidare inom Mittagruppen med ansvar för att utveckla synergieffekterna som förvärvet ger.