Kvalificerade konsulttjänster till gruvindustrin
sven

Ny pumpstation drifttagen i Salmijärvigruvan

Ny pumpstation drifttagen i Salmijärvigruvan

Boliden Mineral fortsätter att utöka sin verksamhet i Aitikområdet. PRiMAB har ansvarat för projektledning och drifttagning av den nya pumpstationen i Salmijärvigruvan. Den ligger insprängd i berget på 90-metersnivån. En 100 meter lång sedimentationsbassäng säkerställer att pumparna inte slits ut av partiklar i förtid.  Fem Xylem BS 2400 MT pumpar transporterar gruvvattnet via ett raiseborrat schakt till markytan och vidare till ett terrängdike för att slutligen återvinnas som processvatten. Bengt Flyckt höll i bergarbetena som pågick till slutet av 2013. I mars 2014 återupptogs installationsarbetena och Bengt Arvola tog succesivt över projektledaransvaret under våren.

”- En av de stora utmaningarna i projektet var att dra pumpledningen i terrängen. Vi har korsat två högspänningsledningsstråk, infartsvägen till anrikningsverket, infraktsbandet, en truckväg samt den för miljön viktiga Myllyjokibäcken som inte får påverkas av gruvvatten. Det kan man bara göra om man verkligen vet vad man håller på med och har god kännedom om förhållandena på plats”, säger Bengt Arvola.

”- Jag vill också passa på att tacka de projektörer och entreprenörer som medverkat i projektet för goda insatser. De har bevisat att vi har gruvkunskap i världsklass i Norr- och Västerbotten och i finska lappland”, summerar Bengt