Kvalificerade konsulttjänster till gruvindustrin
sven

PRiMAB på seminarium om gruvvatten

Veolia seminariumDen 17 oktober deltog PRiMAB på ett gruvattenseminarium på hotell Nordkalotten i Luleå. Seminariet arrangerades av Georange, VA-ingenjörerna och Veolia Water Solutions & Technologies. Veolia är ett globalt företag som har tekniska lösningar på vattenreningsproblem med referenser över hela världen. På bilden ses Veolias Stephanie Morisette som höll ett föredrag med rubriken ”True Cost of Water”, en arbetsmetod som tar hänsyn till indirekta vattenkostnader som uppstår när gruvföretag inte klarar sina miljövillkor.

Som en fallstudie berättade Christer Wiberg från Boliden Mineral AB om en nyligen färdigställd pilotanläggning för kväverening av gruvvatten i Garpenberg. Kväve i gruvvatten kommer i huvudsak från sprängämnen som används vid brytningen och som tenderar att anrikas ju mer man effektiviserar sina vattenåtervinningssystem. Anläggningen har projekterats av VA-ingenjörerna och kan bli vägvisande för andra gruvor i framtiden.