Kvalificerade konsulttjänster till gruvindustrin
sven

Prisbelönad styrelseledamot i PRiMAB

Ante-i-Mexico

Andreas (bakre raden) och Robin (till höger) tillsammans med mexikanska studenter på ett geotekniskt lab I Mexico City.

Vi gratulerar vår styrelseledamot Andreas Flyckt som i höstas examinerades från Chalmers som civilingenjör inom geoteknik. Andreas skrev tillsammans med studiekamraten Robin Rohwer Bokvist examensarbetet “On long term behaviour of overlapping pile foundations” som förutspår långtidseffekter för en ny metod att grundlägga byggnader på lerjordar med överlappande pålningsteknik.

Uppsatsen belönades som årets bästa inom sitt teknikområde på Chalmers 2016. Andreas och Robin fick ett stipendium som de använde till att resa till Mexico City för att studera tekniken.

Vid Svenska Geotekniska Föreningens grundläggningsdag 16 Mars 2017 utsågs examensarbetet även till Sveriges bästa examensarbete i konkurrens med universitet från hela landet. Vi på PRiMAB är givetvis stolta och önskar Andreas och Robin lycka till på nästa studieresa.