Kvalificerade konsulttjänster till gruvindustrin
sven

Succé för Z-boat och hydrografiska tjänster

LångsjönPRiMAB´s nya tjänstekoncept på miljöområdet har fått en succébetonad start. Det lanserades på Euro Mine Expo i Skellefteå 10-12 Juni och fick stort intresse genast. Under den gångna sommaren har ett stort antal objekt kartlagts på ett geografiskt område som omfattar Kiruna i norr till Västernorrland i söder. Sandmagasin, klarningsmagasin, sjöar och vattenfyllda gruvor på planerade, aktiva och efterbehandlade gruvområden har mätts upp. Syftet kan variera, optimering av sanddeponi, planering för muddring, förbättra ingångsdata till vattenbalanser och projektering av efterbehandlingsarbete för att nämna några.

– Det har varit verkligen kul att intresset är så stort, nu ska vi fortsätta med mätningar så länge klimatet tillåter. Under vintern ska vi finslipa och bredda våra miljötjänster till kommande säsong”, säger Sebastian Karlin som är huvudansvarig för miljöområdet på PRiMAB.