Kvalificerade konsulttjänster till gruvindustrin
sven

Alexander Flyckt
Alexander Flyckt
Styrelseledamot
E-mail alex@primab.com

Arbetslivserfarenhet
 • Konsult PRiMAB
 • Mekaniker gruvindustrin
 • Turistguide
Utbildningar
 • Energisystem Uppsala Universitet
 • Gymnasieingenjör teknik & företagande
 • Svetsutbildning
 • PPS (praktisk projektstyrning)
 • BAS-U (byggarbetsplatssamordnare, utförare)
 • Flertalet andra kurser
Urval av gruvindustriprojekt
 • Projektresurs Aitik 36 Boliden
 • Jordavrymning Salmijärvi gruva Boliden
 • Pumpstation P420 Aitik Boliden
 • Sandpumpstation Boliden