Kvalificerade konsulttjänster till gruvindustrin
sven

Andreas Flyckt
Andreas Flyckt

Styrelseledamot
andreas@primab.com

Arbetslivserfarenhet
 • Konsult PRiMAB
 • Mekaniker/arbetsledare Chile
 • Mekaniker/arbetsledare ConMine
 • Konsult WSP
Utbildningar
 • Civilingenjör –  väg och vatten Chalmers
 • Svetsutbildning
 • Gymnasieingenjör teknik & företagande
 • Flertalet andra kurser
Urval av gruvindustriprojekt
 • Mekaniker pelletsverk MK3 och KK4 ConMine
 • Mekaniker och arbetsledare AItik 36 ConMine
 • Arbetsledare Kilivaara parken Aitik Boliden
 • Driftsättningsresurs Hötjärn Boliden