Kvalificerade konsulttjänster till gruvindustrin
sven

Bengt Flyckt
Bengt Flyckt
Tfn 070-655 43 95
E-mail bengt@primab.com

Arbetslivserfarenhet
 • PRiMAB, VD och ägare sedan 2002
 • VD och delägare UPKiN AB
 • Supply Manager Datex Ohmeda
 • Platschef Gambro Engström AB
 • Underhållsingenjör sovring- och anrikningsverk LKAB
 • Processingenjör pelletsverk LKAB
 • Mekaniker gruvindustri
Utbildningar
 • 130p industriell ekonomi Umeå universitet
 • Maskiningenjör gymnasienivå
 • PPS (praktisk projektstyrning)
 • BAS-U (byggarbetsplatssamordnare, utförare)
 • Dammsäkerhetsutbildning, Luleå Tekniska Universitet
 • Flertalet andra kurser
Urval av gruvindustriprojekt
 • Kapacitetsinvesteringar LKAB
 • Aitik 36 vattensystem Boliden
 • Anläggningar Hötjärnsmagasin Boliden