Kvalificerade konsulttjänster till gruvindustrin
sven

Referenser

Exempel på projekt som utförts av PRiMAB:

Pumpstation
Ny pumpstation i Aitik
Projektkoordinator för den nya pumpstationen på lägsta nivån i Aitikgruvan. En anläggning i världsklass som ska vara i drift återstoden av gruvans livslängd. Pumpkapacitet 2940 m3/timme och lyfthöjd 400 meter.
År 2010-2011.
Beställare: New Boliden AB.
Boliden ››

Hötjarn
Hötjärnsmagasinet
Projektledning för den nya sandpumpstationen och en Fentonreaktor för att rena processvatten från svavelföroreningar. En strategisk anläggning som kan bli en milstolpe i Bolidenområdets miljöteknikutveckling.
År 2011-2012.
Beställare: New Boliden AB.
Boliden ››

Vaino_Salmijarvi
Markförberedelser före produktionstart i Salmijärvigruvan
Samordning av markförberedelser inför produktionsstart i Salmijärvigruvan. Tre sjöar tömdes och 1.4 miljoner kubikmeter jordmassor förflyttades med stor miljöhänsyn.
År 2010-2011.
Beställare: New Boliden AB.
Boliden ››

Aitik 36
Projekt Aitik 36
Fördubbling av områdets kapacitet till 36 miljoner ton per år. PRiMAB hade ansvaret för projektledning av det nya vattensystemet inkluderande 36 km pipelines, fem pumpstationer för processvatten, två pumpstationer för dricksvatten och ett reningsverk för avloppsvatten. Vi ansvarade även för planering och uppföljning av tillfälliga anläggningar för 1200 personer.
År: 2007-2010.
Beställare: New Boliden AB.
Boliden

Pelletsverk
Kapacitetsinvesteringar i malmförädlingsverk. Projektledning, projekteringsledning, byggledning, förstudier mm.
År 2004-2007.
Beställare: LKAB, Malmberget.
LKAB ››

GEFA
Marknadsplan och affärsutveckling av Arctic Heat brännarsytem.
År 2002-2007.
Beställare: GEFA system AB, Gällivare.
GEFA System ››