Kvalificerade konsulttjänster till gruvindustrin
sven

Våra tjänster

Projektledning

Vi utför kundspecifika uppdrag inom:

 • Projektledning
 • Projekteringsledning
 • Byggledning
 • Samordning av arbetsmiljöfrågor (BAS-ansvarig)
 • Förstudier
 • Teknisk dokumentation

Arbetsplatsledning

Vi planerar, styr och följer upp:

 • Etablering och avetablering av kontor och manskapsutrymmen för byggprojekt
 • VVS och IT för tillfälliga anläggningar
 • Vägar och upplagsytor
 • Vägunderhåll, snöröjning, dammbekämpning
 • Byggvärme och tillfällig elkraft
 • Källsortering, avfallshantering
 • Inkommande och utgående transporter, materialhantering

Kort sagt, Site Management omfattar servicetjänster som får bygg- och anläggningsprocessen att löpa smidigare…

anrikningen

Miljötjänster

 • Hydrografisk kartläggning av dammar, slambassänger, vattenfyllda gruvor, sjöar och älvar.
 • Provtagning i mark, sediment och vatten.
 • Flödesmätning i rör, diken och älvar. Enstaka mätningar och fasta installationer.
 • Mätning av vattenkvalitet med multiparameterinstrument (pH, konduktivitet, grumlighet, temperatur m fl)
 • Genomförande av försöksprogram och projekt.

Läs mer om on-line miljöövervakning >>

Läs mer om kostnadseffektiv kartläggning av bottentopografi >>

Suomi
Pohjatopografian kustannustehokas kartoitus >>

Arbetsmetod

PRiMAB använder, liksom de viktigaste kunderna, Praktisk ProjektStyrning (PPS) som grundläggande metod för styrning av projekt. Metoden är utvecklad av Tieto Enator och ger våra tjänster en extra kvalitetsstämpel.
Läs mer ››